Auton akut

Vianorista virtaa konepellin alle

Auton akkuun kiinnitetään yleensä huomiota vasta silloin, kun ajoneuvo ei enää lähde käyntiin. Silloin kun virtaa tarvitaan, apu ja ammattilaiset löytyvät Vianorista. Vianorista saat kaikki yleisimmät akkutyypit ja esimerkiksi laadukkailla Varta-akuilla auto käynnistyy paukkupakkasessakin. Akun valinnan määrää ensisijaisesti sen käyttökohde ja hinta kulkee yleensä käsi kädessä laadun kanssa.

Akku paikoilleen

Pääsääntöisesti auton akut ovat melko huoltovapaita, mutta akun käyttöikää voi pidentää pitämällä sen ulkopinnat puhtaana ja tarkistamalla tasaisin väliajoin, että akun nestepinnat ovat oikealla tasolla. Akkua, jota ei ole asennettu paikoilleen, tulee säilyttää kuivassa ja viileässä tilassa, korkeintaan huoneenlämmössä. Tällöin akku on kuitenkin varattava täyteen noin kuuden kuukauden välein, jotta se voidaan jälleen tarvittaessa asentaa autoon. Akku vaihdetaan irrottamalla varovasti vanhasta akusta ensin maajohto (negatiivinen napa) ja sitten virtajohto (positiivinen napa). Ennen jatkamista tulee tarkistaa, etteivät johdot ole kosketuksissa akun napojen kanssa. Tämän jälkeen akun kiinnitykset irrotetaan ja akku nostetaan pois paikaltaan erityistä varovaisuutta noudattaen. Jos varovaisuudesta huolimatta akkunesteitä pääsee roiskumaan, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä.
Uuden akun jännite kannattaa tarkistaa ennen kuin akku nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään tukevasti. Kun akku on paikoillaan, kiinnitetään johdot. Ensin virtajohto ja sen jälkeen maajohto. Lopuksi käännetään vielä avainta virtalukossa ja varmistetaan, että uusi akku toimii.

Akut ovat ongelmajätettä

Auton akku tarvitsee vettä pysyäkseen kunnossa. Liian alhainen nestetaso akussa saattaa johtua viasta auton latausjärjestelmässä. Tällöin akku latautuu liikaa. Myös kotelovauriot voivat vaikuttaa akun nestetasoon. Kun akku alkaa osoittaa hiipumisen merkkejä, tarkistetaan kuitenkin ensimmäiseksi sen ikä. Ikä saattaa löytyä akun negatiivisesta navasta kolminumeroisena merkintänä tai akkuun on voitu kiinnittää iästä kertova tarra. Vanha akku, joka varauksesta huolimatta on heikko ja menettänyt suuren osan kapasiteetistaan, on vaihdettava uuteen. Vanhan akun hävittämisessä on otettava huomioon, että akku on rikkihappoa sisältävää ongelmajätettä ja se vaatii oikeanlaista käsittelyä. Hoitaessasi akkuasiat kuntoon Vianorissa, me huolehdimme puolestasi käytettyjen akkujen toimittamisesta eteenpäin.