Ohjauskulmien tarkistus ja säätö

Ohjausjärjestelmän laatuvaatimuksiin voidaan vastata ohjauskulmia säätämällä

Auton ohjausjärjestelmälle on asetettu joitakin yleisiä vaatimuksia. Auton suunnanmuutosten pitää olla hallittuja, kaarrevakauden ja ohjaustuntuman tulee olla hyvä ja ohjauksen tulee olla itse palautuva kaikilla nopeuksilla. Ohjausjärjestelmän laatuvaatimuksiin kuuluu myös se, että renkaiden kulumisen tulee olla mahdollisimman vähäistä. Näihin seikkoihin vaikutetaan viime kädessä auton ohjaavien pyörien ohjauskulmien säädöllä.

Ohjauskulmien säätö yksi auton tärkeimmistä huoltotoimenpiteistä

Säätämällä ohjauskulmat varmistetaan, että auton kaikki renkaat näyttävät samaan suuntaan kuin auton kulkusuunta on, toisin sanoen auton kulkukulma on nolla. Etuvetoisissa autoissa vetovoima pyrkii kääntämään pyörät auraavaan asentoon. Tätä pyritään kompensoimaan lisäämällä pyörien haritusta lievästi. Takavetoisissa autoissa taas vierintävastus pyrkii suoraan ajettaessa kääntämään renkaat harituksen puolelle ja aurausta käytetään kompensoimaan tätä suuntavirhettä. Auton eturenkaiden asentoa muuttamalla korjataan siis ajosuunta tien suuntaiseksi, jolloin vältytään siltä, että auto kulkisi ikään kuin "toinen kylki edellä". Useimmissa Vianoreissa on nykyaikaiset ohjauskulmien säätölaitteet, joilla ohjausgeometrian virheet löytyvät ja ne voidaan korjata

Ohjauskulmien säätö on yksi auton tärkeimmistä huolloista, sillä toimenpiteellä voidaan vähentää renkaiden epätasaista kulumista ja parantaa auton ohjattavuutta. Mikäli tarvittavia säätöjä ei tehdä, renkaat voivat olla käyttökelvottomat hyvinkin nopeasti. Ohjauskulmien säädöt voivat mennä vikaan ajettaessa esimerkiksi kadunreunakivetykseen, kuoppaan tai korkeaan asfaltin reunaan suurella nopeudella. Säätöjen muuttuminen vaikuttaa yleensä ensimmäisenä juuri renkaiden kulumiseen eikä ohjattavuus välttämättä kärsi heti. Ohjauskulmat on kuitenkin syytä tarkistaa välittömästi, jotta suurempia vahinkoja ei pääse syntymään. Myös silloin, kun auton alustaan vaihdetaan osia, ohjauskulmat pitää säätää uudelleen.

Ohjauskulmien säätö käytännössä

Jotta ohjauskulmien säätö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, tulee auton olla vaakasuoralla alustalla niin pitkittäis- kuin poikittaissuunnakin. Rengaspaineiden tulee olla oikeat eikä ohjausvaihteessa, ohjausvivustossa tai pyörän laakereissa saa olla väljää. Mikäli väljyyttä löytyy, on mittaus turhaa. Myös vanteiden on oltava suorat.

Ohjauskulmien säätö aloitetaan ajamalla auto suuntausnosturille ja tarkastamalla ohjausnivelten ja pyöränlaakereiden kunto silmämääräisesti. Rengaspaineet säädetään valmistajan ohjearvojen mukaisesti ja tarvittaessa ohjaamoon sijoitetaan valmistajan määrittelemä kuorma. Tämän jälkeen mittaus aloitetaan kiinnittämällä mittapäiden kiinnikkeet  pyöriin sekä tarkistamalla, onko kiinnikkeiden ja vanteen välillä heittoa. Mittaus suoritetaan suuntauslaitteen ohjelman mukaisesti. Korjaavat säädöt aloitetaan yleensä aina taka-akselistosta jättäen auraus viimeiseksi, sillä muiden kulmien säätö vaikuttaa myös aurauskulmiin. Etuakseliston säätämisessä pätee sama järjestys, kuin takanakin.