Rengasammattilaiset

Tällä palstalla Vianorin asiantuntijat kertovat renkaisiin ja renkaiden käyttöön liittyvistä uutuuksista ja innovaatioista sekä jakavat kokemuksen synnyttämiä parhaita käytäntöjään alalta. Annamme äänen myös asiakkaillemme, jotka kertovat omia kokemuksiaan renkaiden käytöstä ja rengaspalveluista.

Nokian Raskaiden Renkaiden uusi testilaitos mahdollistaa entistä kattavamman testauksen 

Raskaita renkaita ja niiden käyttöä kehitetään yhä turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi. Tuotekehityksessä testaus on välttämätöntä, sillä se todistaa - tai kumoaa - suunnittelussa tehdyt laskelmat ja auttaa tuomaan uudet ideat nopeasti markkinoille. Liki 4000 m² kokoinen keskus nostaa merkittävästi sekä testauksen määrää että laatua. 

Lisääntynyt automaatio ja kapasiteetti mahdollistavat monipuolisemman testauksen, josta renkaiden käyttäjät pääsevät nauttimaan muun muassa lisääntyneenä ajomukavuutena. Kun renkaat on testattu perusteellisesti, käyttäjä voi keskittyä omaan työhönsä ilman rengashuolia.  

Nokian Raskaiden Renkaiden tuotekehityspäällikkö Matti Kaunisto avaa testausprosessin eri vaiheita. 

”Testausprosessi alkaa aina renkaan asentamisesta vanteelle. Tämän jälkeen tehdään renkaalle niin sanottu perusmittaus, eli mitataan renkaan halkaisija ja kokonaisleveys. Perusmittauksesta testausprosessi jatkuu tyypillisesti jäykkyysmittauksiin, pintapainemittauksiin ja kuormitetun renkaan skannauksiin”, kertoo Kaunisto. 

Lisäksi renkaan rungon kestävyyttä testataan useilla eri menetelmillä. Kaikkien uusien maatalousrenkaiden rungon kestävyys esimerkiksi testataan useaan kertaan erilaisilla testiohjelmilla ja laitteilla. 

”Uudessa testilaitoksessa rumputestauskalustoa on selvästi entistä enemmän. Rumputestauksessa rengasta painetaan vasten pyörivää rumpua ja ajetaan erilaisilla kuormitus-, paine- ja nopeusyhdistelmillä. Puhkeamiskestävyyden varmistamiseksi rengas paineistetaan moninkertaiseen ylipaineeseen. Myös pistonkestävyyden arviointiin on oma mittauslaite ja menetelmä”, Kaunisto valottaa kattavia testejä. 

Mitä tapahtuu testien jälkeen? 

Testien jälkeen renkaasta sahataan aina poikkileikkausnäytteet, jotka testaus- ja tuotekehitystiimit analysoivat yhdessä. 

”Kysymys on aina sama: täyttyvätkö renkaalle asetetut vaatimukset, vai pitääkö rengasta jatkokehittää?” Kaunisto summaa. 

Myös kenttätestirenkaita pystytään ottamaan analysoitavaksi enemmän, ja käyttäjiltä saatu palaute antaa tuotekehitykselle arvokasta ymmärrystä renkaiden elinkaaresta. Tuotekehitysyhteistyötä tehdään myös Vianorin kanssa tarpeen ja tilanteen mukaan. 

Lisäksi uusi testilaitos mahdollistaa syvemmän yhteistyön kone- ja laitevalmistajien kanssa. Testaamisesta saadaan heidän käyttöönsä iso datapaketti kaikista uusista tuotteista. He voivat hyödyntää dataa omassa kehitystyössään, jolloin renkaat toimivat optimaalisesti heidän valmistamissaan koneissa ja laitteissa. 

Vianorin tiivis yhteistyö Nokian Raskaiden Renkaiden kanssa varmistaa, että uusimmat innovaatiot ovat heti asiakkaidemme käytössä. Ota yhteyttä lähimpään Vianoriin, jos sinulla on renkaisiin tai niiden käyttöön liittyviä kysymyksiä! 

Aikaisempia artikkeleita