Rekisteröidy
010 401 401
Puhelun hinta 0,0835€/puh + 0,1669€/min (alv. 24%).

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §, päivitetty 1.3.2011

Yleistä Vianorin tietosuojaselosteesta

Vianor kunnioittaa yksityisyyttäsi ja pyrkii suojaamaan sitä käyttäessäsi tässä tietosuojaselosteessa mainittuja Vianorin palveluja. Käyttämällä verkkosivuilla mainittua Vianorin renkaiden urasyvyyden automaattista mittauspalvelua Tapiola Parkissa hyväksyt, että Vianor käsittelee palvelun yhteydessä keräämiään tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatun mukaisesti.

Vianor varaa oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tästä johtuen on suositeltavaa, että käyt säännöllisin väliajoin lukemassa tämän tietosuojaselosteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Vianor Oy (Y-tunnus 1463013-4) konserniyhtiöineen (yhdessä "Vianor")
Toikansuontie 10
53500 Lappeenranta

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Elina Rontu, ekauppa(a)vianor.com.

 3. Rekisterin nimi

Vianorin renkaiden urasyvyyden automaattinen mittauspalvelun asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on tietoisesti ajanut ajoneuvolla mittalaitteen yli.

5. Rekisterin käyttötarkoitus ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Vianorin toiminnan ja palveluiden   kehittäminen sekä tilastointi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamia tietoja:

• Henkilön ajaman ajoneuvon rekisterinumero

• Renkaiden urasyvyyden mittaustulos

• Muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

 7. Tietojen luovutus

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta Vianori ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille vain käyttäjän suostumuksella taikka luovutukseen oikeuttavan lainsäännöksen nojalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan Vianor-konsernin sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolella oleville Vianor-konsernin ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Mahdollisia rekisterin tietoja käyttäviä yhteistyökumppaneita, joille tietoja voidaan luovuttaa, ovat velvollisia noudattamaan samoja määräyksiä, kuin Vianor rekisterinpitäjänä.

Rekisteri sijaitsee Vianorin sopimuskumppanin Affecton hallinnoimilla Azure palvelimilla ja on suojattu ulkopuolisilta. Sähköisestä rekisteristä johdetut manuaaliset rekisteriaineistot, kuten tulosteet rekisteristä, säilytetään aina lukituissa tiloissa ja tuhotaan käytön jälkeen tietosuojamääräysten edellyttämällä tavalla.

10. Henkilötietojen tarkastus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Vianorin renkaiden urasyvyyden automaattinen mittauspalvelun asiakasrekisteriin. Jos haluat tarkastaa tai korjata tietojasi, lähetä sähköpostia tämän selosteen kohdassa 2 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena yllä kohdassa 2 mainitulle henkilölle kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjän luona tapahtuva tarkastusoikeus voidaan toteuttaa yllä kohdassa 1 mainitussa osoitteessa.

12. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä lukuun ottamatta mahdollisia tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esim. niihin liittyvien takuiden vuoksi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö tietojen analysointiin ilmoittamalla kiellosta kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.