Auton jarrutusmatka viittaa etäisyyteen, jonka ajoneuvo vielä kulkee sen jälkeen, kun jarruttaminen alkaa. Jarrutusmatkan pituuteen on useita muuttujia ja sillä on suuri vaikutus turvallisuuteen sekä onnettomuuksien välttämiseen liikenteessä. Seuraavaksi hieman tietoa kuljettajan reaktiomatkasta, auton pysähtymis- ja jarrutusmatkasta sekä siitä, miten voit laskea nämä.


Mikä ero on auton pysähtymis- ja jarrutusmatkalla?

Vaikka pysähtymis- ja jarrutusmatkaa käytetään joskus arkikielessä tarkoittamaan samaa asiaa, on niiden välillä selvä ero. Jarrutusmatka viittaa etäisyyteen jarruttamisen aloittamisesta auton pysähtymiseen. Pysähtymismatkaan lasketaan mukaan myös reaktiomatka eli kuinka kauan kestää, että kuljettaja huomaa jarruttamista vaativan uhan tiellä ja polkaisee jalkansa jarrulle. 

Toisin sanoen: Pysähtymismatka = Reaktiomatka + Jarrutusmatka

Kuljettajan reaktioaika liikenteessä on yleensä noin yksi sekunti. Reaktioajassa on kuitenkin yksilöllistä vaihtelua, minkä lisäksi reaktioaikaa heikentävät esimerkiksi puhelimen käyttäminen ajettaessa ja muut häiriötekijät. Myös voimakas väsymys tai päihtyminen vaikuttavat reaktionopeuteen negatiivisesti. Täten auton koko pysähtymismatkaa voi lyhentää havainnoimalla liikennettä aktiivisesti ja keskittymällä ajamiseen. Älä myöskään lähde auton rattiin liian väsyneenä tai etenkään päihtyneenä.


Mikä on auton jarrutusmatka?

Pysähtymis- ja jarrutusmatkaan vaikuttavat muuttujat kuljettajan reaktionopeudesta renkaiden kuntoon sekä ajo-olosuhteisiin. Esimerkiksi märällä tai jäisellä tiellä auton jarrutusmatka kasvaa huomattavasti renkaan pidon heikentyessä. Ehkä merkittävin muuttuja on kuitenkin ajonopeus. 

Ajonopeuden kasvaessa, myös auton pysähtymis- ja jarrutusmatka kasvavat merkittävästi. Auton jarrutusmatka on suoraan verrannollinen auton vauhdin neliöön. Tämä tarkoittaa sitä, että auton nopeuden kasvaessa kaksinkertaiseksi, jarrutusmatka nelinkertaistuu. Tästä syystä oikean tilannenopeuden säilyttäminen ajettaessa on tärkeä turvallisuuden kannalta. 

Myös etäisyys edellä ajavaan autoon kannattaa pitää sopivana, jotta ehdit reagoida ajoissa ja auto pysähtyy jarruttaessa ennen edellä olevaan ajoneuvoon törmäämistä. Hyvä muistisääntö on, että turvaväli edellä ajavaan autoon on metreinä sama kuin ajonopeus kilometreinä tunnissa. Toisin sanoen 80 km/h nopeudessa, pidä edellä olevaan autoon 80 metrin turvaväli.


Kuinka auton renkaat vaikuttavat jarrutus- ja pysähtymismatkaan? 

Sen lisäksi, että nopeus vaikuttaa auton pysähtymismatkaan, myös autossa käytetyillä renkailla on suuri vaikutus siihen, miten hyvin auto pysähtyy. Sekä talvi- että kesärenkaille on määritetty pienin sallittu urasyvyys. Talvirenkaille tämä on 3 mm ja kesärenkaille 1.6 mm. 

Ei kuitenkaan kannata odottaa siihen asti, että renkaiden urasyvyys on saavuttanut laissa sallitun vähimmäisrajan. Sitä mukaa kun renkaat kuluvat, myös niiden pito heikkenee. Tämän myötä myös auton pysähtymismatka pitenee. Esimerkiksi kesärenkaille parempi urasyvyys on noin 4 mm. Tällöin renkaat eivät ole kuluneet niin sileiksi, että niiden pito on huomattavasti heikentynyt.

Myös käytetyn renkaan tyyppi vaikuttaa siihen, miten hyvin auto pystyy pysähtymään jarrutettaessa. Kun autossa on vuodenaikaan ja ajo-olosuhteisiin soveltuva rengas, auto myös pysähtyy tehokkaammin. Esimerkiksi talvisella ja liukkaalla kelillä ajettaessa kesärengas ei ole oikea valinta. Vaikka moni luulee, että kitkarenkaalla voi ajaa myös kesällä, on hyväkuntoinen kesärengas parempi kuin kitkarengas, esimerkiksi märällä ajettaessa.

Kuinka laskea auton reaktio-, jarrutus- ja pysähtymismatka?

Kävimme yllä jo läpi, mitä auton pysähtymismatka tarkalleen tarkoittaa eli kuinka kauan kestää kuskin havainnosta auton täydelliseen pysähtymiseen. Entä kuinka nämä voidaan laskea? Seuraavassa yksinkertaiset kaavat reaktio-, jarrutus- ja pysähtymismatkan laskemiseen.

Reaktiomatkan laskeminen

Kuljettajan reaktioaika on keskimäärin yksi sekunti, jos mukana ei ole ylimääräisiä ärsykkeitä tai reaktionopeutta heikentäviä tekijöitä. Itse reaktiomatkalle on olemassa kaava, jolla sen voi laskea, jos oletetaan että kuljettajalla kestää sekunti vaaran havaitsemisesta jarrun painamiseen.

Reaktiomatkan kaava on: (nopeus / 10) * 3

Kyseisellä kaavalla saadaan selville reaktiomatka metreinä. Reaktiomatka 100 km/h nopeudessa on siis (100 / 10) * 3. Tämä tekee 30 metriä. 80 km/h nopeudella reaktiomatka olisi puolestaan noin 24 metriä. Tämä luku on kuitenkin suuntaa antava, sillä reaktionopeuteen vaikuttavat myös esimerkiksi kuljettajan ikä.

Jarrutusmatkan laskeminen

Vielä muistutuksena, auton jarrutusmatka on etäisyys, jonka auto kulkee jarrun painamisesta auton täydelliseen pysähtymiseen. Auton jarrutusmatkan voi laskea seuraavalla tavalla: Poista nolla auton nopeudesta (km/h), kerro lukema itsellään ja kerro jäljelle jäävä tulos 0.4:llä.

Yksinkertaisena kaavana tämä olisi: jarrutusmatka = (nopeus * nopeus) * 0.4

Pysähtymismatkan laskeminen

Auton koko pysähtymismatkan laskemiseen on olemassa erilaisia tapoja ja esittelemämme tapa on vain yksi niistä. Saamme suuntaa antavan pysähtymismatkan laskemalla yhteen yllä esitellyillä tavoilla ensin reaktiomatkan ja sitten jarrutusmatkan: Pysähtymismatka = Reaktioaika + Jarrutusmatka

Esimerkki 1: Auton pysähtymis- ja jarrutusmatka 80 km/h nopeudessa

Jos auton nopeus on 80 km/h, lasketaan ensin reaktiomatka, jonka auto kulkee vaaran havaitsemisesta jarrun painamiseen: (80 / 10) * 3 = 24 

80 km/h nopeudessa reaktiomatka (oletuksella, että kuljettajalla kestää 1 sekunti jarrun painamiseen) on 24 metriä.

Tämän jälkeen lasketaan jarrutusmatka: (8 * 8) * 0.4 = 25.6

Jarrujen painamisen ja auton pysähtymisen välillä ajoneuvo ehtii kulkea noin 25.6 metriä.

Pysähtymismatka saadaan laskemalla nämä kaksi lukua, reaktio- ja jarrutusmatka yhteen: 24 + 25.6 = 49.6.

Tällä kaavalla laskettaessa saadaan selville, että auto ehtii kulkea lähes 50 metrin matkan vaaran havaitsemisesta pysähtymiseen, kun nopeutena on 80 km/h.


Esimerkki 2: Auton pysähtymis- ja jarrutusmatka 100 km/h nopeudessa

Otetaan vielä toinen esimerkki nopeuksien laskemisesta. Tällä kertaa ajoneuvon nopeus on 100 km/h.

Reaktiomatka: (100 / 10) * 3 = 30 metriä.

Jarrutusmatka: (10 * 10) * 0.4 = 40 metriä.

Pysähtymismatka: 30 + 40 = 70 metriä.