Vianor tiepalvelun sopimusehdot 

Palveluntuottajat 

Vianor Oy tuottaa yhteistyössä Autoliiton kanssa näissä ehdoissa yksilöidyt Vianor tiepalvelun -jäsenyyteen sisältyvät matkanjatkamispalvelut ehdoissa mainituilla edellytyksillä. 

Palveluun oikeutettu henkilö 

Vianor tiepalvelun jäsenyyteen kuuluvia matkanjatkamispalveluja on oikeutettu käyttämään täysi-ikäinen kuljettajana tai matkustajana oleva henkilö, jonka Vianor tiepalvelun jäsenyys on voimassa matkustettaessa palvelun piiriin kuuluvassa, avustettavassa ajoneuvossa. 

Voimassaolon alkaminen ja päättyminen 

Vianor tiepalvelun jäsenyys on määräaikainen ja palvelu on voimassa yhden (1) vuoden ajan ajoneuvotiedon kirjaamisesta auton määräaikaishuollon yhteydessä. 

Palvelun piiriin kuuluvat ajoneuvot 

Vianor tiepalvelun jäsenyyteen sisältyvät matkanjatkamispalvelut ovat voimassa Vianor tiepalvelun jäsenen liikkuessa Suomeen yksityiskäyttöön rekisteröidyllä henkilö- tai pakettiautolla, moottoripyörällä tai matkailuautolla, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg. Palvelu kattaa myös em. ajoneuvoihin laillisesti kytketyt perävaunut. Perävaunu hinataan samaan paikkaan kuin auto, johon se on ollut kytkettynä vahingon sattuessa. Mikäli vika on perävaunussa, siirretään perävaunu lähimpään asianmukaiseen korjaamoon. 

Voimassaoloalueella ulkomailla matkanjatkamispalvelut koskevat Suomessa yksityiskäyttöön rekisteröityjä em. ajoneuvoja, jotka on ensimmäisen kerran otettu käyttöön alle 15 vuotta sitten. Suomeen rekisteröitynä ei pidetä ajoneuvoa, jossa on koenumerokilvet tai siirtomerkit. Matkanjatkamispalvelut eivät ole voimassa osallistuttaessa ajoneuvolla kilpailuun tai sen harjoitteluun. 

Voimassaoloalue 

Matkanjatkamispalvelut ovat voimassa yleisillä teillä, yleisesti käytettävissä olevilla yksityisteillä, taajamien katuverkostolla ja pysäköintialueilla. 

Matkanjatkamispalvelut ovat voimassa Suomen lisäksi seuraavissa Euroopan maissa: 
Alankomaat, Andorra, Belgia, Bulgaria, Espanja (myös Kanariansaaret), Gibraltar, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia (myös San Marino ja Vatikaani), Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Norja, Puola, Portugali (myös Madeira ja Azorit), Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sveitsi (myös Liechtenstein), Tanska, Tsekki, Turkki (sekä Euroopan että Aasian puoli), Unkari ja Viro. 

Katettavat kustannukset ja niiden enimmäismäärä 

Suomessa 

Jos matkanjatkamispalveluiden piiriin kuuluvan ajoneuvon käyttö estyy teknisen vian, vaurioitumisen, polttoaineen loppumisen, väärän polttoaineen tankkaamisen tai rengasrikon vuoksi matkan varrella, määränpäässä tai kotipihalla, Vianor tiepalvelun jäsenyys kattaa jäljempänä yksilöitävien peruspalveluiden kustannukset sekä lisäksi jäljempänä yksilöidyistä lisäpalveluista aiheutuvat kustannukset avustustapahtumaa kohden enintään 500 euroon saakka (sis. alv 24%) edellyttäen, että palvelut on tilannut ajoneuvossa mukana matkustanut Vianor tiepalvelun jäsen Vianor tiepalvelun palvelukeskuksesta tai sen luvalla. Mikäli ajoneuvossa on olemassa auton valmistajan tai esimerkiksi autopalveluvakuutuksen mukana tuleva tiepalvelu, voidaan kustannuksia kattaa myös näistä palveluista. 

Voimassaoloalueella ulkomailla 

Jos matkanjatkamispalveluiden piiriin kuuluvan ajoneuvon käyttö estyy teknisen vian, vaurioitumisen, polttoaineen loppumisen, väärän polttoaineen tankkaamisen tai rengasrikon vuoksi lähtöpaikalla, matkan varrella tai määränpäässä, Vianor tiepalvelun jäsenyys kattaa jäljempänä yksilöitävien peruspalveluiden kustannukset sekä lisäksi jäljempänä yksilöidyistä lisäpalveluista aiheutuvat kustannukset avustustapahtumaa kohden enintään 1900 euroon saakka (sis. alv 24%) edellyttäen, että palvelut on tilannut ajoneuvossa mukana matkustanut Vianor tiepalvelun jäsen Vianor tiepalvelun palvelukeskuksesta tai sen luvalla. Mikäli ajoneuvossa on olemassa auton valmistajan tai esimerkiksi autopalveluvakuutuksen mukana tuleva tiepalvelu, voidaan kustannuksia kattaa myös näistä palveluista. 

Yhteiset ehdot katettavista kustannuksista 

Vianor tiepalvelun jäsenyys ei ole voimassa liikennevahingoissa. Vianor tiepalvelun jäsenyys ei kata kustannuksia, jotka aiheutuvat ilkivallasta, palosta, varkaudesta tai vioista asuntovaunujen ja asuntoautojen lämmityslaitteissa tai asumismukavuudessa eikä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet siitä, että viranomainen on estänyt ajoneuvon käytön. 

Palveluntarjoajalla on oikeus olla maksamatta sopimusehtojen mukaisia kustannuksia, jos ajoneuvon käyttö estyy uudelleen sellaisen teknisen vian vuoksi, josta syntyneet kustannukset Vianor tiepalvelun jäsenyys on kattanut, eikä ajoneuvoa ole kehotuksesta huolimatta korjautettu kohtuullisessa ajassa. Vianor tiepalvelun jäsenyys ei kata muita kuin näissä ehdoissa mainittuja kustannuksia eikä esimerkiksi välillisiä kustannuksia. 

Kustannusten hyvittäminen jälkikäteen 

Silloin, kun palvelusta ei ole mahdollista lähettää laskua suoraan Autoliitolle, Autoliitto hyvittää Vianor tiepalvelun jäsenen maksamat kustannukset alkuperäisen maksukuitin mukaan kuitenkin enintään ehdoissa määriteltyyn enimmäismäärään saakka. 

Vianor tiepalvelun jäsenyyteen sisältyvät peruspalvelut 

Tiepalvelu 

Tapahtumapaikalla tapahtuva ajoneuvon korjaus silloin, kun työn ennakkoon arvioitu kesto on enintään yksi (1) tunti. Vianor tiepalvelun jäsenyys kattaa työn ja korjaajan matkakulujen osuuden. Vianor tiepalvelun jäsen maksaa varaosat ja tarvikkeet. 

Polttoaineen tuonti 

Polttoaineen tuonti, kun polttoaine on loppunut. Vianor tiepalvelun jäsen maksaa polttoaineen. 

Renkaiden vaihto 

Vaihtotyö renkaan hajotessa edellyttäen, että ajoneuvossa on mukana asianmukainen vararengas, vararenkaan kiinnittämiseen sopivat kiinnityspultit ja työhön mahdollisesti tarvittavat erikoistyökalut. Mikäli rengasta ei ole mahdollista vaihtaa tapahtumapaikalla, Vianor tiepalvelun jäsenyys kattaa ajoneuvon hinauksen lähimmälle Vianor tiepalvelun palvelukeskuksen määrittelemälle asianmukaiselle korjaamolle. 

Hinaus 

Hinaus lähimmälle Vianor tiepalvelun palvelukeskuksen määrittelemälle asianmukaiselle korjaamolle. Korjaamolaskut asiakas maksaa itse. 

Apuvirta 

Muu kuin toistuva kylmäkäynnistykseen annettava apuvirta. 

 

 

 

 

Vianor tiepalvelun jäsenyyteen sisältyvät lisäpalvelut 

Sijaisauto 

Vianor tiepalvelun palvelukeskus järjestää sijaisauton ja korvaa sen vuokrauskustannukset korjauksen aikana enintään kolmeksi (3) vuorokaudeksi. Sijaisautosta syntyvät vuokrauskustannukset korvataan, kun 

 • Vianor tiepalvelun jäsen tai muu avustettavassa ajoneuvossa mukana matkustanut auton vuokraava henkilö täyttää autovuokraamon sopimusehtojen ikää, ajokorttiluokkaa, luottokorttia tms. seikkoja koskevat edellytykset 
 • sijaisauto kuuluu normaaliin perheautoluokkaan (luokka A-B) 
 • se on normaalein hallintalaittein varustettu 
 • matka keskeytyy vähintään 40 km:n päässä kotoa, eikä ajoneuvoa saada kuntoon kahdeksan (8) tunnin kuluessa avustuspyynnöstä 
 • Vianor tiepalvelun jäsen ei käytä muuta korvaavaa kuljetusta tai majoituspalvelua 

Vianor tiepalvelun jäsen maksaa sijaisauton käytöstä aiheutuvat muut kuin vuokrauskustannukset sekä lisäksi omavastuun poistomaksun ja muut vuokraukseen liittyvät vapaaehtoiset maksut. 

Muu korvaava kuljetus 

Vianor tiepalvelun palvelukeskus järjestää tarvittaessa korvaavan kuljetuksen kotiin tai määränpäähän Vianor tiepalvelun jäsenelle ja hänen mukanaan avustettavassa ajoneuvossa matkustaville silloin, kun matka keskeytyy vähintään 40 km:n päässä kotoa, eikä Vianor tiepalvelun jäsen käytä sijaisautoa tai majoituspalveluita. 

Vianor tiepalvelun palvelukeskus järjestää tarvittaessa korvaavan kuljetuksen ulkomailta Suomeen Vianor tiepalvelun jäsenelle ja hänen mukanaan avustettavassa ajoneuvossa matkustaville. Kustannuksista korvataan lennot turistiluokassa tai muulla tarkoituksenmukaisella kuljetusvälineellä, jonka käytöstä aiheutuvat kustannukset eivät ylitä lennon kustannuksia. 

Majoituspalvelut 

Vianor tiepalvelun jäsenyys kattaa matkan keskeytymisen vuoksi välittömästi aiheutuneet ylimääräiset majoituskulut vähintään 40 km:n päässä kotoa Vianor tiepalvelun jäsenelle ja hänen mukanaan matkustaville korkeintaan kahden yön ajalta palvelukeskuksen määrittelemässä keskitason hotellissa, mikäli Vianor tiepalvelun jäsen ei käytä sijaisautoa tai muuta korvaavaa kuljetusta. 

Ajoneuvon nouto korjaamolta korjauksen jälkeen 

Suomessa: 

Ajoneuvon nouto korjaamolta sisältyy Vianor tiepalveluna jäsenyyteen, mikäli Vianor tiepalvelun jäsen ei käytä sijaisautoa. Kustannuksista korvataan yhdelle henkilölle bussi- tai junalippu. Mikäli bussi- tai junamatka kestäisi yli kuusi (6) tuntia, korvataan turistiluokan lento. 

Ulkomailla: 

Ajoneuvon nouto korjaamolta sisältyy Vianor tiepalvelun jäsenyyteen. Kustannuksista korvataan yhdelle henkilölle lennot turistiluokassa tai muulla tarkoituksenmukaisella kuljetusvälineellä, jonka käytöstä aiheutuvat kustannukset eivät ylitä lennon kustannuksia. 

Palveluiden maakohtaiset rajoitukset 

Palvelu toteutetaan kunkin maan lainsäädännön sallimissa rajoissa, eikä Vianor Oy vastaa mahdollisista lainsäädännöstä johtuvista rajoituksista palvelun sisällössä. 

Matkanjatkamispalveluiden voimassaolon rajoitus 

Vianor tiepalvelun jäsenyyteen kuuluvat matkanjatkamispalvelut eivät ole voimassa silloin, jos 

 • ajoneuvo on katsastuksen laiminlyönnin vuoksi käyttökiellossa 
 • ajoneuvo ei ole lakien tai asetusten edellyttämässä kunnossa rakenteiden tai varusteiden osalta 
 • jos tapahtuma on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella 
 • jos ajoneuvon kuljettajan veren alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen yli tapahtumamaan lain asettamien rajojen 
 • jos ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut 
 • jos ajoneuvon kuljettajalla ei ollut kyseisen ajoneuvoluokan kuljettamiseen edellytettävää ajo-oikeutta 

Vianor Oy:n vastuun rajoitus 

Vianor Oy ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamasta avustustapahtumaan liittyvästä vahingosta. 

Force majeure 

Vianor Oy ei ole velvollinen tuottamaan näissä ehdoissa määriteltyjä matkanjatkamispalveluja, jos siihen on olemassa ylivoimainen este, kuten sotatila, luonnonmullistus tai yleisen liikenteen keskeytys. 

Vianor tiepalvelun jäsenyyden irtisanominen ja maksettujen kustannusten takaisinperiminen 

Vianor Oy:lla on oikeus irtisanoa kirjallisesti Vianor tiepalvelun jäsenyys päättymään kesken jäsenkauden 14 vuorokauden irtisanomisajalla, jos Vianor tiepalvelun jäsen on antanut Vianor Oy:lle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Vianor Oy:n näissä sopimusehdoissa määriteltyjen velvollisuuksien arvioimisen kannalta. 

Vianor Oy:lla on oikeus periä takaisin maksamansa kustannukset, jos henkilö on antanut vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joiden perusteella Vianor Oy on maksanut kustannuksia ilman näihin sopimusehtoihin perustuvaa velvollisuutta. 

Ehtojen muuttaminen 

Vianor Oy:lla on oikeus muuttaa Vianor tiepalvelun jäsenyyden ehtoja. Muutokset astuvat voimaan välittömästi. Vianor tiepalvelun jäsenellä on saatuaan tiedon ehtojen muutoksesta oikeus irtisanoa Vianor tiepalvelun jäsenyys päättymään 14 vuorokauden irtisanomisajan kuluttua.