Turvallista matkaa työntekijöillemme ja asiakkaillemme

Turvallisen matkanteon varmistaminen asiakkaillemme on ydinlupauksemme. Huolehdimme Vianorissa kaikessa toiminnassamme turvallisuudesta erinomaisen asiakaskokemuksen takaamiseksi.

Turvallisen matkanteon varmistaminen asiakkaillemme on ydinlupauksemme. Erinomaisen asiakaskokemuksen takaamiseksi myös koko Vianorin tiimin työntekijäkokemuksen on oltava laadukas. Olennainen osa tätä korkeaa laatua on huolehtia turvallisuudesta kaikessa toiminnassamme. 

Renkaiden ja ajoneuvojen huoltotyöt aiheuttavat vakavia vaaroja, ja monet toimenpiteet voivat olla jopa hengenvaarallisia, ellei niitä tehdä ammattimaisesti. Siksi Vianorille on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että työntekijämme voivat lähteä töistä terveinä joka päivä. Työn turvallinen suorittaminen edellyttää koko tiimin osallistumista.

"Olemme parantaneet turvallisuutta järjestelmällisesti muutaman vuoden ajan. On tärkeää, että koko tiimi on mukana turvallisuuden kehittämisessä – sekä palvelupisteidemme että hallinnon henkilöstö", sanoo Vianorin QSE-päällikkö Tommi Soininen.

Käytännössä se tarkoittaa, että mekaanikot huolehtivat oman työympäristönsä turvallisuudesta ja tekevät myös turvallisuuskierroksen kerran viikossa kävelemällä läpi työalueet, tarkistamalla turvallisuusasiat ja tunnistamalla kehityskohteet. Toimistotyöntekijät tekevät turvallisuuskierroksen työalueilla edistääkseen turvallisuuskulttuuria keskustelemalla ja havainnoimalla. Kaikki onnettomuudet tutkitaan, jotta saadaan selville perimmäiset syyt, ja tarvittavista työskentelytavan muutoksista tiedotetaan henkilöstölle. Kuukausikokoukset, ylimmästä johdosta yksittäisen palvelupisteen tiimiin, aloitetaan turvallisuusaiheilla.

Kaikissa Vianor-palvelupisteissä tehdään myös vuosittain sisäinen auditointi asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamiseksi. Auditoinnin aikana keskustellaan ja sovitaan palveluidemme ja työskentelytapojemme parantamisesta, ja auditointiin sisältyvät luonnollisesti myös turvallisuusaiheet.

Yhteistyö, oppiminen ja positiivinen henki sekä kohdennetut toimet

Pitkäjänteisen turvallisuustyön tulokset puhuvat puolestaan. Pohjoismaissa 2018–2020 sairauslomiin johtaneiden onnettomuuksien määrä väheni 52 % ja dokumentoitavien onnettomuuksien määrä laski 55 %.

"Periaatteemme on Turvallisuus on valinta. Työn turvallisuuden tai riskialttiuden ratkaisevat päivittäiset valinnat, alkaen hyvästä järjestyksestä ja siisteydestä, jotka ovat turvallisen ja tuottavan työn ehdottomia edellytyksiä. Kaikkia riskejä ei voi täysin poistaa, mutta meidän on otettava vastuu työstämme ja suojeltava itseämme", Soininen sanoo.

Hyvä esimerkki tehokkaista henkilösuojaimista on suojalasit. Renkaiden ja ajoneuvojen huollossa on usein riski saada esimerkiksi ruosteisia metallihiukkasia tai kemikaaleja silmiin.

"Vuosina 2017 ja 2018 Vianorissa kirjattiin huomattavan paljon menetettyä työaikaa ja dokumentoitavia onnettomuuksia liittyen silmävammoihin, joten suojalasien käyttö tehtiin pakolliseksi kaikilla työalueilla vuonna 2019. Tämän ansiosta vuosina 2019 ja 2020 ei tapahtunut työajan menetykseen johtaneita onnettomuuksia silmävammojen vuoksi, ja dokumentoitavien onnettomuuksien määrä väheni 75 %", Soininen kertoo.

Vianorin Heavy Academy kouluttaa raskaiden renkaiden ammattilaisia

Vaikka jo toteutetut turvallisuustoimet ovat kantaneet hedelmää, turvallisuutta on parannettava jatkuvasti. Siinä tärkeässä osassa on koulutus.

"Esimerkiksi työskentely kuorma-autojen ja muiden raskaiden renkaiden parissa sekä vaihtelevissa olosuhteissa palvelupisteen ulkopuolella aiheuttaa merkittäviä vaaroja. Tämän vuoksi meillä on sisäinen koulutusohjelma Heavy Academy, jolla varmistetaan, että vaativa työ raskaiden renkaiden kanssa tehdään turvallisesti ja palveluidemme käytön jälkeen asiakkaamme voivat nauttia turvallisesta matkanteosta tietäen, että työ on tehty parhaalla mahdollisella tavalla", Soininen toteaa.

 

Onko päivittäisessä toiminnassasi renkaisiin liittyviä turvallisuuskysymyksiä?

Ota yhteyttä Vianorin aluemyyntiin, jos haluat keskustella aiheesta ja hyödyntää osaamistamme.

Artikkelit
08.05.2024

Näin valitset oikeanlaiset OTR-renkaat ja optimoit työkoneen käytön

Lue lisää
Artikkelit
02.05.2024

Näin valitset oikeanlaiset maatalouskoneen renkaat ja optimoit käytön

Lue lisää
Artikkelit
05.04.2024

Näin valitset sopivat renkaat yrityksesi sähköautoon

Lue lisää

Voimmeko olla avuksi?

Löydetään yhdessä ratkaisu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin