Kaluston seuranta tarjoaa mahdollisuuksia tehokkuuden parantamiseen

Suurimmalle osalle liikenteenharjoittajia kriittiset tiedot toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi liittyvät ajoneuvon käyttötunteihin, ajokilometreihin, rengaspaineeseen ja renkaiden lämpötilaan – riippumatta siitä, onko kalusto on road- vai off road -käyttöön tarkoitettua.

Suurimmalle osalle liikenteenharjoittajia kriittiset tiedot toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi liittyvät ajoneuvon käyttötunteihin, ajokilometreihin, rengaspaineeseen ja renkaiden lämpötilaan – riippumatta siitä, onko kalusto on road- vai off road -käyttöön tarkoitettua.

”Tieto on valtaa” on kaikkien tuntema sanonta. Kalustopäällikölle ajoneuvon käyttöä koskevat tiedot ovat erinomainen keino optimoida sen tehokas käyttö. Ilman tietoa siitä, miten ja missä ajoneuvoja käytetään, mahdollisuus ajoneuvojen kunnon arviointiin on vain silloin, kun niillä ei ajeta. Tällöin saatava tieto rajoittuu kaluston silmämääräiseen tarkastukseen ja mahdolliseen kuljettajilta saatuun lisätietoon ajonaikaisista ongelmista.

”Yritykset lisätä kaluston käyttöastetta ja tehostaa sen käyttöä vain tämäntyyppisten tietojen perusteella on vähän kuin suunnistusta silmät kiinni; se on erittäin vaikeaa ja tulokset ovat parhaimmillaankin keskinkertaisia. Mutta kun kalustopäällikkö saa tietoonsa ajoneuvon yksityiskohtaiset liikennöintitiedot, hän voi arvioida mahdollisen kulumisen syitä perusteellisemmin”, sanoo Lauri Halme, rengas- ja autohuoltoketju Vianorin B2B-liiketoiminta-alueen johtaja.

Kerätyt tiedot antavat mahdollisuuden seurata niin on road- kuin off road -ajossa käytettävää kalustoa ja vähentää ajoneuvojen haitallisia käyttötapoja sekä optimoida käyttöä ja elinkaarta.

Rengasseuranta on kannattava sijoitus

Kun ajoneuvon tarkat käyttötunnit tai päivittäinen ajomatka ovat tiedossa, on mahdollista ennakoida ajoneuvon tulevaa käyttöä ja suunnitella tarvittavien huoltojen ajankohdat. Mahdollisuus seurata yksityiskohtaisesti ajoneuvon käyttötunteja ja ajokilometrejä reitit ja pysähdykset mukaan lukien lisää kaluston haltijan luottamusta siihen, että ajoneuvoja on käytetty oikein ja ajosuunnitelmien mukaisesti.

Rengaspaine ja -lämpötila ovat keskeisiä tekijöitä, joiden avulla polttoaineenkulutusta ja renkaan ajokilometrejä voidaan optimoida. Ne antavat myös kriittisen tärkeää tietoa rengasrikkojen ennakointiin ja niistä aiheutuvien suunnittelemattomien käyttökatkosten estämiseen.

”Renkaista aiheutuvat kustannukset muodostavat suuren osan kaluston kokonaiskäyttökustannuksista. Siksi renkaiden asianmukainen huolto on investointi, joka maksaa itsensä takaisin pienempinä kaluston käyttökustannuksina”, Halme toteaa.

Edistyneemmät seurantajärjestelmät tuottavat yksityiskohtaista tietoa liiketoiminnan tueksi

Saatavana on seurantajärjestelmiä, joista on hyötyä esimerkiksi silloin, kun kalustoa käytetään tavanomaisista oloista poikkeavalla tavalla tai vaarallisten aineiden kuljetuksiin, tai kun kaluston haltija haluaa enemmän tietoja ajoneuvojen toiminnoista.

”Haluttaessa voidaan seurata ajonaikaisia tapahtumia, kuten kuoppaan osumisia, nopeita kiihdytyksiä, voimakkaita jarrutuksia, ylinopeudella ajoa tai vaikkapa suurella nopeudella mutkissa ajamista, joka kuormittaa lastia sivuttaiskiihdytysvoimilla. Yksittäisten kuljettajien ajokäyttäytymistä voidaan seurata helppokäyttöisellä kuljettajan tunnistusjärjestelmällä, jonka avulla voidaan kannustaa hyvien ajotapojen noudattamiseen”, Halme sanoo.

 

Vianor tarjoaa useita ajonaikaisia seurantaratkaisuja osana Mobility Care -palvelua. Jos haluat lisätietoja eri vaihtoehdoista, Vianor löytää ratkaisut, jotka sopivat parhaiten kalustollesi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Artikkelit
05.04.2024

Näin valitset sopivat renkaat yrityksesi sähköautoon

Lue lisää
Artikkelit
16.01.2024

Minimoi talven onnettomuusriskit ammattiajossa

Lue lisää
Artikkelit
10.11.2023

Merkittäviä kustannussäästöjä yrityksellesi sähköautoilun valinnoilla

Lue lisää

Voimmeko olla avuksi?

Löydetään yhdessä ratkaisu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin