Mikä on renkaiden urasyvyys?

Urasyvyys kertoo renkaan kulutuspinnan pääuran syvyyden millimetreissä. Kulutuspinta on juuri se osa renkaasta, joka on kosketuksissa tienpinnan kanssa. Täten riittävällä urasyvyydellä taataan esimerkiksi renkaan pito märällä ja jarrutettaessa. Mitä kuluneemmat renkaat ovat, sitä heikommin ne pitävät ajettaessa jäisellä tai märällä pinnalla. Myös jarrutusmatka pitenee renkaan kuluessa. Urasyvyys on hyvä mittari renkaan kuluneisuudesta.

Mitä Suomen tieliikennelaki sanoo talvirenkaiden urasyvyydestä?

Koska renkailta vaaditaan talvella parempaa pitoa kuin kesällä, on talvirenkaiden urasyvyyden oltava suurempi kuin kesärenkailla. Suomen tieliikennelaissa on annettu määräys pienimmästä sallitusta urasyvyydestä niin kesä- kuin talvirenkaille. Talvirenkaiden pienin sallittu urasyvyys on 3 mm. 

Ei kuitenkaan kannata odottaa siihen asti, että renkaat ovat kuluneet lain sallimaan rajaan, sillä renkaiden pito alkaa heikkenemään jo huomattavasti ennen tätä. Tästä syystä suositeltu urasyvyys talvirenkaille on 4 mm tai jopa enemmän. Vertailukohtana uusissa talvirenkaissa urasyvyys on noin 10 mm.

Myös kesärenkaille on määrätty pienin sallittu urasyvyys tieliikennelaissa, joka on 1.6 mm. Kuten talvirenkaat, myös kesärenkaat tulisi päivittää uusiin, kun niiden urasyvyys on alle 4-5 mm. Sekä talvi- että kesärenkaiden urasyvyys kannattaa tarkistaa, sillä liian kuluneet renkaat voivat johtaa sakkoihin tai hylkäykseen katsastuksen yhteydessä.

Renkaiden käyttöikä

Kesä- ja talvirenkaiden käyttöikä riippuu paljon siitä, kuinka paljon ajokilometrejä niillä kertyy vuoden mittaan. Oikein säilytettynä, esimerkiksi rengashotellissa, renkaat voivat kohtuullisella käytöllä pysyä hyvässä kunnossa useamman vuoden ajan. Olivatpa kyseessä nasta- tai kitkarenkaat, ne eivät kuitenkaan säily ikuisesti edes vähäisellä ajolla. Liian vanhat renkaat alkavat nimittäin menettämään pitoa ja heikkenemään ajo-ominaisuuksiltaan niiden kumiseoksen ikääntyessä. 

Renkaan ikä on tarkistettavissa sivupinnan merkinnöistä. Merkintä kertoo valmistusviikon ja -vuoden neljä merkkiä pitkällä numerokoodilla. Esimerkiksi renkaan sivupinnassa oleva merkintä 3022 kertoo, että rengas on valmistettu viikolla 30 vuonna 2022. Tämä niin sanottu DOT-merkintä auttaa tulkitsemaan ovatko renkaat päivityksen tarpeessa, vaikka niissä olisi kulutuspintaa vielä jäljellä. 

Tulkitse renkaiden ikää näin:

  • Jos renkaat ovat alle viisi vuotta vanhat niiden valmistusajankohdasta, ne voidaan vielä myydä uutena. Tässä edellytyksenä on, että renkaat on säilytetty asianmukaisesti suojassa esimerkiksi kosteudelta ja valolta. 
  • Renkaiden käyttöikä viittaa ikään alkaen siitä, kun renkaat on otettu käyttöön. Tällöin suositus on enintään 6 vuotta. Kuten jo mainittiin, renkaat voivat kuitenkin kulua tätä nopeammin, jos niillä ajetaan paljon vuoden mittaan. Tästä syystä pelkkää ikää ei tulisi käyttää renkaiden kunnon arvioimiseen.
  • Suositeltu kokonaisikä alkaen renkaan valmistuksesta on 10 vuotta, riippumatta siitä, paljon renkaalla on ajettu tai milloin se on otettu käyttöön. Tämän jälkeen renkaissa käytetty kumiseos alkaa heikkenemään ja menettämään ajo-ominaisuuksiiaan, mikä puolestaan heikentää pitoa ja altistaa rengasta vaurioille.

Tarkista talvi- ja kesärenkaiden urasyvyys itse

Renkaiden riittävän urasyvyyden tarkistaminen onnistuu helposti myös kotona. Tarkoitus varten myydään juuri urasyvyyden mittaamiseen suunniteltuja mittoja. Toinen yleinen kikka on tarkistaa urasyvyys tavallisella kahden euron kolikolla. Tällöin kolikko asetetaan renkaan pääuraan ja tarkistetaan sen syvyys kolikon hopeisen reunan perusteella. Reuna on leveydeltään noin 4 mm, joten renkaassa on vielä riittävästi kulutuspintaa, jos kolikon reuna jää piiloon renkaan uraan.

Jos tavoitteena on vain tarkistaa, onko renkaissa vielä tarpeeksi kulutuspintaa jäljellä riittää, että saat tarpeeksi tarkan lukeman renkaan yleiskunnon kartoittamiseksi. Useissa renkaissa on nykyään myös kulumisvaroitin, jonka avulla voi tarkistaa, milloin rengas on tullut käyttöikänsä päähän.

Muista mitata renkaan urasyvyys erityisesti sen pääurasta. Mittaa urasyvyys myös kaikista renkaista. Jos huomaat renkaiden kuluneen epätasaisesti, voi syynä olla vika esimerkiksi auton pyörien ohjauskulmissa. Tasaisen kulumisen takaamiseksi suositellaan myös renkaiden paikan vaihtamista aina renkaanvaihdon yhteydessä. Vaihda paremmat eli vähemmän kuluneet renkaat auton taakse ja enemmän kuluneet eteen. Ota huomioon myös renkaiden pyörimissuunta.

Mitä muuta tarkistaa renkaasta?

Talvirenkaiden urasyvyys on vain osa tarkistettavia kohteita, joista huolehtimalla renkaat suoriutuvat talvikelien keskellä. Renkaan pitoa parantavan pintakuvioinnin lisäksi nastarenkaiden jäähän pureutuvat nastat sekä niiden kunto ja määrä on hyvä tarkistaa aika ajoin. Kuten urasyvyydestä, myös nastojen lukumäärästä on annettu määräys tieliikennelaissa. Ero nastojen määrässä eri renkaiden välillä ei saa olla enempää kuin 25%. Ero saa olla suurempi, jos jokaisessa renkaassa on vähintään 75% nastoista jäljellä. Muista, että nastat on oltava kaikissa neljässä renkaassa, mikäli talvella haluaa käyttää nastarenkaita kitkarenkaiden sijaan.

Myös rengaspaineet kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Talvirenkaiden tapauksessa suositellaan käytettäväksi auton valmistajan suositusta 0,2 baria korkeampaa rengaspainetta. Lisäksi auton kuorma on otettava huomioon ja nostettava rengaspaineita tarvittaessa. Esimerkiksi talvella moni suomalainen autoilija nostaa auton katolle myös suksiboksin, joka täyteen lastattuna kasvattaa auton kuormaa. 

Tarkistamme urasyvyyden renkaanvaihdon yhteydessä

Tuo kesä- ja talvirenkaasi vaihdettavaksi Vianoriin. Ammattimaisen renkaanvaihdon yhteydessä mittaamme renkaiden urasyvyyden digitaalisesti ja saat mittausraportin sähköpostiisi. Renkaanvaihdon lisäksi tarjoamme monipuoliset rengas- ja autohuoltopalvelut. Tutustu Vianorin rengasvalikoimaan verkossa ja päivitä talvirenkaasi uusiin. Löydät lähimmän Vianor palvelupisteesi ja yhteystiedot helposti verkosta.