Oikea varastointi

varastointi.jpgOikealla varastoinnilla voidaan hidastaa renkaan ikääntymistä.

 1. Lämpötila
  Varaston lämpötilan tulisi olla vähemmän kuin +25 ºC, mieluiten pimeä ja alle +15 ºC. Yli 25 ºC tai alle 0 ºC lämpötilassa kumin ominaisuudet saattavat muuttua siten, että sillä on vaikutusta renkaan lopulliseen käyttöikään. Viileällä varastoinnilla ei ole huonontavaa vaikutusta kumituotteisiin.
 2. Kosteus
  Hyvin kosteita olosuhteita on vältettävä. Varaston ilman kosteus ei saa olla niin suuri, että vesi tiivistyy renkaille. Renkaita ei saa varastoida siten että ne ovat alttiina sateelle, roiskevedelle jne.
 3. Valo
  Renkaat on suojeltava valolta, erityisesti suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta keinovalolta, jonka ultraviolettipitoisuus on suuri.
 4. Happi ja otsoni
  Otsonilla on hyvin voimakkaasti huonontava vaikutus renkaisiin. Varastotilassa ei saa olla otsonia kehittäviä laitteita, kuten esimerkiksi fluoriloiste- tai elohopeahöyrylamppuja, suurjännitteisiä sähkölaitteita, sähkömoottoreita tai muita sähkölaitteita, joissa saattaa syntyä sähkökipinöitä tai hiljaisia sähköpurkauksia.
 5. Muodonmuutos
  Renkaat on varastoitava, mikäli mahdollista, luonnollisessa muodossa vapaasti, niin ettei niihin kohdistu jännitystä, puristusta tai vääntymistä. Pitkäaikaisen varastoinnin aikana syntyneet voimakkaat muodonmuutokset saattavat paineistettaessa murtua.
 6. Liuokset, öljy ja rasvat
  Renkaita on erityisesti suojeltava joutumasta lyhyeksikään ajaksi kosketuksiin liuottimien, öljyjen tai rasvojen kanssa. Renkaat on suojeltava voimakkailta valonsäteilijöiltä ja sähköhitsauksen roiskeilta.

Vianorin rengashotelli säilyttää renkaasi oikein.