Käyttämättömän renkaan alkuperäiset ominaisuudet säilyvät jopa viisi vuotta

Renkaan kulutuspinnan kumiseos kovettuu ajan myötä, jolloin myös renkaan ominaisuudet muuttuvat. Rengasalan yhteisen näkemyksen mukaan rengas säilyttää käyttämättömänä ja oikein säilytettynä alkuperäiset tekniset ominaisuutensa jopa viisi vuotta. Siksi uusina voi myydä renkaita, jotka on valmistettu enintään viisi vuotta aiemmin. Hyvän kauppatavan mukaista on kuitenkin kertoa asiakkaalle renkaan valmistusajankohdasta, jos myytävät renkaat ovat yli kolme vuotta vanhat.

Renkaan elinkaari päättyy viimeistään 10-vuotiaana

Renkaan käyttöikää eli maksimi-ikää käyttöönotosta laskettuna on vaikea määrittää, koska renkaan kuluminen ja ikääntyminen riippuvat monista eri tekijöistä. Renkaiden kuntoon ja toimivuuteen vaikuttavat iän lisäksi olennaisesti myös ajotyyli, säilytys, oikeat ilmanpaineet, riittävä urasyvyys ja oikeat ohjauskulmat. Kansainvälisen käytännön mukaisesti renkaan käyttöiäksi suositellaan enintään 6 vuotta.

Renkaiden kokonaisiäksi suositellaan enintään kymmentä vuotta valmistusajankohdasta. Käytännössä renkaat yleensä kuluvat loppuun jo huomattavasti kokonaisikäsuositusta nopeammin. Kokonaisikäraja saattaa tulla vastaan, jos autolla ajetaan vähän. Silloin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota asianmukaiseen renkaiden kausisäilytykseen.

Rengasalan keskeiset toimijat Suomessa noudattavat ikäsuosituksissaan eurooppalaisten kattojärjestöjensä (STRO ja ETRMA) linjauksia.

Renkaan valmistusaika selviää sen kyljestä

Renkaan valmistusajankohta selviää renkaan kyljestä DOT-merkinnän yhteydestä. Nelinumeroisessa tunnuksessa kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat valmistusviikkoa ja kaksi jälkimmäistä numeroa valmistusvuotta. Esimerkiksi 1620 tarkoittaa viikkoa 16 vuonna 2020.

Henkilöauton renkaiden ikääntyminen tiivistettynä

  • Uusina myytävät renkaat: suositus enintään 5 vuotta Uusina renkaina voidaan myydä enintään 5 vuotta aiemmin valmistetut renkaat, sillä oikein varastoituna renkaat säilyttävät alkuperäiset ominaisuutensa jopa 5 vuotta. Hyvän kauppatavan mukaista on kertoa asiakkaalle renkaan valmistusajankohdasta, jos kyseessä ovat yli 3 vuotta vanhat renkaat
  • Renkaan käyttöikä: suositus enintään 6 vuotta Renkaan käyttöikä = renkaan ikä käyttöönotosta. Renkaalle on vaikea määrittää mitään tiettyä maksimikäyttöikää, koska renkaan kuluminen ja ikääntyminen riippuvat monista eri tekijöistä. Kansainvälisen käytännön mukaisesti renkaan käyttöiäksi suositellaan enintään 6 vuotta, mutta yleensä renkaat kuluvat loppuun nopeammin.
  • Renkaan kokonaisikä: suositus enintään 10 vuotta Renkaan kokonaisikä = renkaan tekninen ikä valmistusajankohdasta, joka on merkitty renkaan kylkeen nelinumeroisena tunnuksena (kkvv) DOT-merkinnän yhteyteen. Kansainvälisen käytännön mukaisesti renkaan kokonaisiäksi suositellaan enintään 10 vuotta

Lisätietoa:

 

Uusien renkaiden aika?

Etsi renkaat helposti rekisteritunnuksen, automallin tai rengaskoon perusteella.

Etsi renkaat