Talvirenkaat  

 • Talvirenkaat voivat olla joko nastallisia tai nastattomia. Nastattomia talvirenkaita kutsutaan usein myös kitkarenkaiksi. 
 • Henkilö- ja pakettiautonrenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden on oltava talvirenkaiden pakollisena käyttöaikana vähintään 3 mm. 
 • Talvirenkaassa on merkintä M+S, M.S tai M&S (kirjaimet M ja S tulevat sanoista Mud ja Snow). Jos talvirenkaissa on myös ns. "Lumipitomerkintä" (3PeakMountainSnowFlake), rengas on tarkoitettu vaativiin talviolosuhteisiin ja täyttää standardin mukaisen lumipitovaatimuksen.  
 • Uusi tieliikennelaki tuo lisäjoustoa talvirenkaiden vaihtamiseen. Laissa todetaan, että jos sää tai keli sitä edellyttää, talvirenkaita on käytettävä 1.11. - 31.3. aikana.  
 • Yksittäistapauksessa liikenteenvalvoja määrittelee, onko olosuhde sellainen, että talvirenkaita on käytettävä. Toisin sanoen uuden lain myötä esimerkiksi syksyllä talvirenkaita ei tarvitse vaihtaa pelkästään kalenterin perusteella. Auton käyttäjän tulee huolehtia ennakoiden, että ”talvi ei pääse yllättämään” ja alla on lain edellyttämät kulloiseenkin keliin sopivat renkaat. 
 • Käytetyssä henkilöautonrenkaassa ja kevyessä kuorma-autonrenkaassa nastan ulkonema saa olla enintään 2,0 mm. 

Kesärenkaat  

 • Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla kesärenkaissa vähintään 1,6 mm. Pääurilla tarkoitetaan leveitä uria kulutuspinnan keskialueella noin 3/4 leveydellä kulutuspinnasta. 
 • Renkaiden sivuun on merkitty TWI-merkintä niihin kohtiin, joissa kulutuspinnan uran pohjalla on ns. kulumisvaroitin. Kun rengas on kulunut siten, että tämä kulumisvaroittimen kohta on muun kulutuspinnan tasalla, on rengas loppuun kulunut eikä täytä enää lain mukaista 1,6 mm:n vaatimusta. Jo sitä ennen renkaat ovat menettäneet huomattavasti pito-ominaisuuksistaan, ja etenkin sateella vesiliirtovaara kasvaa. 

Muut määräykset

 • Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja tällaisen ajoneuvon perävaunun renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden pitää olla vähintään 1,6 millimetriä. Minimisyvyys koskee muitakin ajoneuvoja kuin autoja ja niiden perävaunuja.  
 • Samalla akselilla renkaiden on oltava mitoiltaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaiset. 
 • Autoon saa vaihtaa alkuperäistä alemman nopeusluokan (kuitenkin vähintään Q eli 160 km/h) renkaat. 
 • Auto on muutoskatsastettava, jos renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. 
 • Vanhoja renkaita ei saa viedä kaatopaikalle, vaan ne tulee toimittaa kierrätyksestä huolehtivaan rengas- tai autoliikkeeseen. Uusien renkaiden hintaan sisältyy kierrätysmaksu. 

Alkaen 42,00 €

Aika vaihtaa renkaat? Varaa renkaiden vaihtoaika helposti verkossa!