Käytännössä kaikki kiertoon laitetut käytetyt renkaat kaikki päätyvät Rengaskierrätyksen kierrätysjärjestelmään hyödynnettäviksi. Renkaiden kierrätys rahoitetaan uusien renkaiden oston yhteydessä perittävällä edullisella kierrätysmaksulla, joka sisältyy renkaiden hintaan. Tämä mahdollistaa kuluttajalle helpon tavan päästä eroon vanhoista renkaista ilman kustannuksia, kun renkaat tulevat elinkaarensa päähän. 

Renkaiden oston yhteydessä perittävä kierrätysmaksu vaihtelee rengastyypin ja renkaan koon mukaan: mitä suuremmat renkaat ajoneuvossa on, sitä suurempi on renkaiden hintaan kuuluva kierrätysmaksu.

Mitä teen vanhoille renkailleni?

Renkaita ei tule viedä kaatopaikalle, vaan käytetyt renkaat voi palauttaa renkaan myyjälle tai renkaan tuottajan järjestämään renkaiden vastaanottopisteeseen. Renkaan myyjän on otettava käytöstä poistetut renkaat vastaan korvauksetta. Käytettyjen renkaiden hyötykäyttökohteita on useita. Käytetyt renkaat voidaan hyödyntää esimerkiksi teiden materiaalina tai polttaa energiantuotannossa. Joissain tapauksissa vanhat ja kuluneet renkaat voidaan myös pinnoittaa uudestaan.

Käytettyjen renkaiden keräys Suomessa

Renkaiden kierrätyksen käytännön toteutustapa vaihtelee maittain. Suomessa maahantuojat ja valmistajat hoitavat kierrätyksen. Käytettyjen renkaiden järjestelmällinen kierrätys aloitettiin Suomessa 1996. Kierrätysvelvoitteen hoitamiseksi rengasalan keskeiset toimijat perustivat 31.10.1995 Suomen Rengaskierrätys Oy:n.

Suomen Rengaskierrätys Oy organisoi käytöstä poistettujen renkaiden keräilyn ja hallinnoinnin, järjestää käytöstä poistettujen renkaiden vastaanoton, varastoinnin, uudelleenkäytön tai muun hyödyntämisen tai käsittelyn. Lisäksi yhtiö tiedottaa ja valistaa rengaskierrätykseen ja ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. 

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa vaan toteuttaa käytöstä poistettujen renkaiden talteenotto ja uudelleenkäyttö mahdollisimman tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Vanhat ja käytetyt renkaat hyödyntämällä voidaan pienentää renkaista syntyvää jätteen määrää ja käyttää niitä hyödyksi useissa eri toimialoissa, esimerkiksi rakennusalalla sekä autoteollisuudessa.

Yhtiön osakkaina ovat Autorengasliiton palveluyhtiö ARL-palvelu Oy, Bridgestone Europe NV/SA Suomen Sivuliike, Continental Rengas Oy, Goodyear Finland Oy AB, Nokian Renkaat Oyj ja Suomen Michelin Oy.

Milloin vanhat renkaat tulee kierrättää?

Suomessa on laissa määritetty renkaille riittävä urasyvyys, joka on eri kesä ja -talvirenkaille. Kun renkaat ovat liian kuluneet niillä ei enää saa ajaa. Henkilöauton kesärenkaille pienin sallittu urasyvyys on 1.6 mm ja talvirenkaille 3 mm. 

Vaikka auton renkaissa olisi vielä riittävästi kulutuspintaa jäljellä, niiden pito alkaa heikkenemään jo ennen urasyvyydelle määritettyä minimirajaa. Jos mahdollista, renkaiden urasyvyyden olisi hyvä olla vähintään 4 mm kesärenkaissa ja 5 mm talvirenkaissa. Urasyvyydelle annettujen suositusten noudattamisessa ensisijainen tarkoitus ei ole vain lain noudattaminen, vaan liikenneturvallisuuden parantaminen sekä riskien välttäminen hyväkuntoisten renkaiden avulla.

Omien renkaiden käyttöiän ja kunnon arvioimisessa kannattaa ottaa huomioon myös niiden ikä. Kuinka kauan on kulunut renkaiden valmistamisesta vaikuttaa niiden jäljellä olevaan käyttöikään riippumatta siitä, miten kauan ne ovat olleet käytössä. Renkaan kulutuspinta kovettuu sitä mukaa, kun rengas vanhenee, joten edes käyttämättömillä renkailla ei voi ajaa loputtomiin. Kun renkaan valmistamisesta on kulunut enintään viisi vuotta, sitä voidaan vielä myydä uutena. Uuden renkaan käyttöönotosta suositeltu käyttöikä on enintään 6 vuotta, kunhan rengas on muuten käyttökelpoinen. Suositus renkaan kokonaisiäksi on enintään 10 vuotta.

Pitääkö vanhoista renkaista poistaa vanteet ennen kierrätystä?

Renkaiden kierrätyksessä kannattaa tarkistaa etukäteen hyväksyykö vanhoja renkaita vastaanottava kierrätysasema tai myyjä myös vanteelliset renkaat. Vanteelliset renkaat saatetaan ottaa vastaan, mutta vanteiden poistamisesta voidaan periä maksu. Toisaalta jotkin käytettyjä renkaita hyväksyvät palvelupisteet hyväksyvät myös käytettyjä renkaita vanteilla. Irrallaan renkaan vanteet kuuluvat metallinkeräykseen.

Millaiseen tarkoitukseen kierrätettyjä renkaita käytetään?

Mitä suurempi osa renkaista ja niissä käytetyistä materiaaleista saadaan hyötykäyttöön, sitä pienempi negatiivinen vaikutus niillä on ympäristölle. Kierrätetyillä auton renkailla on useita uusiokäyttökohteita, joiden avulla käytetyt renkaat saavat uuden elämän, eivätkä päädy jätteeksi.

Verrattuna moniin muihin maihin, myös Euroopassa, Suomessa renkaiden kierrätysaste on korkea, lähes 100%. Käytetyt renkaat voivat päätyä esimerkiksi kiviaineksen korvikkeeksi asfalttiin. Tällöin vanhasta renkaasta valmistetaan mursketta tai rouhetta, joka soveltuu käytettäväksi tienpinnoissa sen joustavuuden ja eristävien ominaisuuksien ansiosta.

Raskaampia, esimerkiksi kuorma-autojen käytettyjä renkaita, ei tarvitse muuttaa uudeksi materiaaliksi lainkaan, sillä edellytyksellä, että renkaat ovat muuten hyvässä kunnossa. Tällöin rengas voidaan pinnoittaa uudestaan, jolloin se soveltuu käytettäväksi renkaana jälleen. Lopuksi käytetty rengas voidaan hyödyntää energianlähteenä polttamalla. Nykyään Euroopassa noin puolet vanhoista kierrätetyistä renkaista päätyvät poltettavaksi ja hyötykäyttöön energian tuotannossa

Alkaen 42,00 €

Onko renkaanvaihdon aika? Tee ajanvaraus verkossa ja tule lähimpään Vianoriin.