Mitä tapahtuu vanhoille renkaille käytön jälkeen?

Mitä teen vanhoille renkailleni?

Renkaan myyjän on otettava vastaan käytöstä poistetut renkaat korvauksetta. Velvollisuus koskee myytävään määrään nähden kohtuulliseksi katsottava määrä ja myytäviä rengaslajeja vastaavia käytöstä poistettuja renkaita. Renkaan kuluttajan on luovutettava käytöstä poistettu rengas renkaan myyjälle tai renkaan tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan, ellei hän itse järjestä renkaiden hyödyntämistä.

Ajoneuvorenkaiden kierrätys rahoitetaan uusien renkaiden oston yhteydessä perittävällä kierrätysmaksulla. Kierrätysmaksu määräytyy rengastyypin mukaan.

Renkaita ei tule viedä kaatopaikalle. Hyötykäyttökohteita on useita, ja kierrätys toimii eri maissa. Kierrätyksen käytännön toteutustapa vaihtelee maittain.

 • Maahantuojat ja valmistajat hoitavat kierrätyksen
  Belgia, Tsekin tasavalta, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Norja, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Espanja ja Ruotsi
 • Tuottajat maksavat veroa valtiolle, joka hoitaa kierrätyksen
  Tanska, Latvia, Slovakian tasavalta
 • Lainsäädäntö asettaa tavoitteet, ja jokainen toimija päättää, kuinka kierrätys toteutetaan
  Itävalta, Saksa, Irlanti, Sveitsi, UK

Suomi on renkaiden kierrätyksen edelläkävijä. Yli 90 prosenttia renkaista päätyy kierrätykseen. Kierrätysmaksu sisältyy uusien renkaiden hintaan, joten käytetyt renkaat voi palauttaa renkaiden vastaanottopisteisiin.

Renkaan elinkaari

Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen valmistuksen, käytön ja käytöstä poiston eri vaiheita raaka-aineista jätteiksi. Renkaan elinkaari alkaa kumipuusta eteläiseltä pallonpuoliskolta, esimerkiksi Indonesiasta tai Thaimaasta. Elinkaari sisältää raaka-aineiden sekä tuotteiden valmistusta, varastointeja sekä runsaasti kuljetuksia. Varsinainen renkaan elinkaari päättyy esimerkiksi rengasmurskeena maanrakennukseen.

Elinkaari voidaan jakaa karkeasti neljään osaan:

 1. Tuotantopanosten, kuten raaka-aineiden ja energian, valmistus ja hankinta
 2. Renkaan valmistus
 3. Renkaan käyttö
 4. Käytetyn renkaan hyötykäyttö

Renkaan elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista suurin osa muodostuu renkaan käytön aikana. Käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus. Renkaan painoa ja vierinvastusta pienentämällä voidaan alentaa polttoaineen kulutusta ja sitä kautta vähentää pakokaasupäästöjä ja kasvihuonekaasujen muodostumista. Autoilussa merkittävin pakokaasupäästöjen määrään vaikuttava tekijä on kuitenkin kuljettajan ajotyyli. Taloudellista ajotapaa noudattamalla voidaan päästä 10–20 prosentin säästöihin polttoaineen kulutuksessa.

Käytettyjen renkaiden keräys Suomessa

Käytettyjen renkaiden järjestelmällinen kierrätys aloitettiin Suomessa 1996. Suomalainen rengaskierrätysmalli perustuu valtioneuvoston päätökseen käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä, joka tuli voimaan 1.6.1996, sekä valtioneuvoston asetukseen käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta, joka tuli voimaan 1.9.2004.

Kierrätysvelvoitteen hoitamiseksi rengasalan keskeiset toimijat ovat perustaneet 31.10.1995 Suomen Rengaskierrätys Oy:n. Yhtiön osakkaina ovat Autonrengasliitto ry, Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj ja Oy Suomen Michelin Ab. Yhtiön toimitusjohtajana on Harry Sjöberg.

Suomen Rengaskierrätys Oy:n tehtävänä on organisoida käytöstä poistettujen renkaiden keräily ja hallinnointi, järjestää käytöstä poistettujen renkaiden vastaanotto, varastointi, uudelleenkäyttö tai muu hyödyntäminen tai käsittely. Lisäksi yhtiö tiedottaa ja valistaa rengaskierrätykseen ja ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa vaan mahdollisimman tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla toteuttaa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettujen käytöstä poistettujen renkaiden talteenotto ja uudelleenkäyttö.

Suomessa kertyy vuoden aikana käytöstä poistettuja renkaita noin 3,3 miljoonaa eli noin 37 000 tonnia. Renkaista noin 95 % päätyy hyötykäyttöön, pääasiallisesti tien- ja maanrakennuskohteisiin ja pinnoitukseen. Renkaiden keräyksestä ja kierrätykseen toimittamisesta vastaa 1.1.2007 alkaen Kuusakoski Oy Suomen Rengaskierrätys Oy:n alihankkijana.

Lisätietoja