Milloin sähköauto pitää huoltaa 

Polttomoottoriautossa valtaosa säännöllisistä huoltokohteista liittyy auton polttomoottoriin tai tähän liitettyyn voimansiirtoon. 

Sähköautoissa auton voimalinjan rakenne on huomattavasti yksinkertaisempi, sillä sähkömoottorit eivät kaipaa polttomoottorin tavoin säännöllistä huoltoa. Sähköautoista ei myöskään yleensä löydy monimutkaista vaihteistoa, joka kaipaisi kalliita huoltoja. 

Pienempi huoltokohteiden määrä tarkoittaa sähköautojen kohdalla yleensä pidempää huoltoväliä. Monella sähköautovalmistajalla huoltoväli saattaa olla muutaman vuoden pituinen. 

 

Millainen huolto sähköautolle kannattaa valita 

Seuraa sähköautojen huolloissa valmistajan ennalta määrittämää huolto-ohjelmaa. Valmistaja on määritellyt ohjelmassa autosta tarkistettavat ja vaihdettavat kohteet sekä huoltojen aika- tai kilometrivälin. 

Noudatamme Vianorilla aina valmistajan määrittämää huolto-ohjelmaa. Tämä takaa oikeanlaisen huollon sähköautollesi. 

Sähköautoissa on huomattavasti vähemmän kuluvia osia kuin tavanomaisessa polttomoottoriautossa, joten määräaikaishuoltojen väli on pidempi. Sähköauton määräaikaishuollossa tarkistetaan erityisen tarkasti auton kokonaisvaltainen kunto ja kartoitetaan mahdollinen huoltotarve. 

 

Sähköautojen huolto-ohjelma 

Sähköautojen voimalinja eroaa polttomoottoriautosta täysin, minkä myötä myös huoltokohteet eroavat toisistaan. Monet auton alustan osat ja jarrujärjestelmä vaativat kuitenkin huoltoa samaan tapaan kuin polttomoottorilla varustetuissa malleissa. 

Jarruhuolto 

Sähköautoissa jarrut jäävät tyypillisellä ajotavalla arkiajossa polttomoottoriautoa vähäisemmälle käytölle, sillä rauhalliset jarrutukset tehdään sähkömoottorien energiantalteenottojärjestelmän avulla. Tällä tavoin auton vauhti hidastuu ilman jarrujen käyttämistä. Samalla sähkömoottori palauttaa vapautunutta energiaa auton ajoakkuun toimien laturina. 

Energiantalteenotto pidentää auton sähköistä kantamaa, mahdollistaa pidemmät latausvälit ja nostaa auton energiatehokkuutta. Se myös kuluttaa jarrupaloja ja levyjä tavanomaista vähemmän. 

Jarrujen tullessa käyttöön vasta kovemmissa jarrutuksissa, kestävät jarrulevyt ja jarrupalat sähköautoissa huomattavasti pidempään kuin polttomoottorikäyttöisissä autoissa. Jarruja ei kuitenkaan kannata jättää kokonaan käyttämättä, etteivät jarrut pääse jumiutumaan. Kannattaa siis säännöllisesti tehdä myös yksittäinen hieman nopeampi jarrutus, jossa jarrut pääsevät käyttöön. 

Osalla sähköautojen valmistajista jarrusatuloiden puhdistus ja voitelu kuuluu edellä mainitusta syystä säännölliseen huolto-ohjelmaan. Suomessa jarrusatuloiden jumiutumista edesauttaa myös talvisin tapahtuva teiden suolaus.  

Myös sähköautojen jarrujärjestelmä vaatii säännöllisen jarrunesteiden tarkistuksen ja vaihdon. Jarruneste kerää itseensä kosteutta ajan myötä, etenkin jos jarruja käytetään runsaasti. Jarrunesteen kondensiokertymä madaltaa nesteen kiehumispistettä ja heikentää jarrujärjestelmän ominaisuuksia. 

Vianorin ammattilaiset tarkistavat jarrujärjestelmän ja -nesteen sekä auttavat tunnistamaan mahdollisten muiden jarrutöiden tarpeen. Pyydä tarjous sähköauton jarruhuollosta lähimmältä Vianor-pisteeltäsi. 

Tarjouspyyntö jarruhuollosta 

 

Lasinpesuneste ja pyyhkijänsulat 

Sähköautot ja polttomoottoriautot eivät eroa toisistaan juurikaan, mitä tulee tuulilasiin ja tämän pesemiseen. Käyttövoimasta riippumatta autosi tarvitsee hyväkuntoiset pyyhkijänsulat sekä lasinpesunestettä lasin puhdistamiseen. 

Lasinpesunesteen lisäys on auton huoltotoimista kaikista helpoin, ja voit lisätä huoltojen välillä lasinpesunestettä myös itse. Määräaikaishuollon yhteydessä on tapana lisätä autoon lasinpesunestettä muiden huoltotoimenpiteiden yhteydessä, säästäen sinulta vaivaa ja aikaa. 

Myös pyyhkijänsulat voidaan vaihtaa tarvittaessa uusiin sähköauton huollon yhteydessä. Pyyhkijänsulkien vaihto tulee ajankohtaiseksi, kun pyyhkijät eivät tunnu enää liikuttavan vettä tasaisesti ja alkavat pitämään ääntä lasia pyyhkiessään.  

Raitisilmansuodatin 

Raitisilmasuodatin on polttomoottoriautoista tuttu kohde, joka kaipaa säännöllistä vaihtoa. Et todennäköisesti ole itse joutunut vaihtamaan raitisilmasuodatinta, sillä tämän vaihtaminen kuuluu lähtökohtaisesti valmistajan huolto-ohjelmaan. 

Raitisilmasuodattimen tehtävänä on estää epäpuhtauksien pääseminen auton sisäilmaan. Ajan myötä raitisilmasuodatin likaantuu ja tukkeutuu pölystä sekä muista epäpuhtauksista, jolloin auton sisäilman laatu heikkenee.  

Raitisilmasuodattimen vaihdon ajankohta valmistajan huolto-ohjelmassa vaihtelee eri valmistajien välillä, mutta on yleensä noin kahden vuoden välein. Tarvittaessa raitisilmasuodatin voidaan vaihtaa myös tätä useammin, mikäli autolla ajetaan esimerkiksi erittäin pölyisessä tai likaisessa ympäristössä tai erityisen paljon. 

Jäähdytysjärjestelmä 

Nykyaikaisissa sähköautoissa on usein käytössä nestejäähdytysjärjestelmä, jolla kontrolloidaan ennen kaikkea ajoakkujen lämpötilaa. Ajoakut tuottavat runsaasti lämpöä erityisesti tilanteissa, joissa purkuvirta on suuri, kuten kovissa kiihdytyksissä. 

Jäähdytysjärjestelmän kunto on sähköautossa vielä polttomoottoriautoa tärkeämmässä roolissa. Liian alhainen jäähdytysnesteen määrä, tukkeutuneet letkut tai putket sekä muut jäähdytysjärjestelmän vauriot aiheuttavat pahimmillaan auton hajoamisen lisäksi tulipaloriskin. 

Ajoakku ja korkeajännitejärjestelmä 

Sähköauton ajoakku ja akulta moottorille sähköä kuljettava korkeajännitejärjestelmä eivät kuulu sähköauton tavallisiin huoltokohteisiin tai valmistajien huolto-ohjelmaan.  

Tästä huolimatta ajoakun ja korkeajännitejärjestelmän esillä olevien osien ulkoinen kunto tarkastetaan sähköauton huollon yhteydessä, jotta mahdolliset vauriot huomataan ja voidaan korjata ajoissa. 

Alustan osat 

Polttomoottoriauton tavoin myöskään sähköautoissa alustan osat, kuten iskunvaimentimet, jouset ja tukivarret, eivät kuulu säännöllisiin huoltokohteisiin. Sen sijaan nämä osat vaihdetaan vasta niiden kuluessa tai hajotessa. Tämä voi osasta riippuen tarkoittaa vuotamista, väljistymistä tai kovettumista. 

Sähköautojen alustan osat ovat toiminnaltaan pitkälti samanlaisia kuin polttomoottoriautoissa käytettävät alustan osat. Erona on kuitenkin sähköautojen huomattavasti korkeampi omamassa, jonka suuret ajoakut aiheuttavat. 

Korkea paino yhdistettynä huonokuntoiseen tiehen tarkoittaa, että alustan osat kokevat jatkuvasti kovia iskuja. Näin alustan osien käyttöikä saattaa jäädä kevyempää polttomoottoriautoa lyhemmäksi. Alustan osien kuntoa seurataan sähköauton huoltojen yhteydessä. 

Renkaat 

Sähköautoissa renkailta vaaditaan keskimääräistä enemmän, sillä sähköautojen korkea vääntö yhdistettynä korkeaan painoon vaativat renkaalta riittävää kantavuusluokkaa ja pitoa.

Sähköauton renkaiden tasaista kulumista on hyvä seurata myös huoltojen välillä ja tarvittaessa hankkia uudet renkaat. Asiantunteva henkilökuntamme osaa auttaa uusien renkaiden hankinnassa sekä tarkistaa renkaiden tasaisen kulumisen. 

 

Huollon hyödyt 

Sähköauton säännöllisen huollon pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa autosi pysyminen hyvässä kunnossa, ehjänä ja ennen kaikkea turvallisena.  

Säännöllisellä, valmistajan ohjelman mukaisella huollolla pidät sähköautosi kunnossa ja saat tasaisin väliajoin kokonaisvaltaisen tarkastuksen autosi eri osien kunnosta. 

Turvallisuus 

Vianorilla autosi tarkistetaan kokonaisvaltaisesti, jolloin aluillaan olevat viat havaitaan ajoissa. Tällä tavoin alustan tai jarrujen osat eivätkä muut ajoneuvon kriittiset osat pääse vikautumaan ja aiheuttamaan turvallisuusriskiä liikenteessä. 

Takuu 

Sähköauton takuun säilymisen ehtona on yleensä valmistajan asettaman huolto-ohjelman noudattaminen ja auton kunnon säännöllinen tarkastaminen ammattilaisten toimesta. 

Sähköauton katsastus 

Sähköauton katsastus eroaa edukseen polttomoottoriauton katsastuksesta hinnassa. Sähköauton katsastaminen on halvempaa, sillä katsastus ei edellytä päästömittauksen tekemistä. 

Marraskuussa 2022 voimaan astunut uusi sähköautoja koskeva katsastusmääräys tiukensi sähköauton akuston läpäisyehtoja katsastuksessa. Uuden katsastusmääräyksen myötä katsastuksessa tutkitaan auton akkukoteloon syntyneitä painaumia, kolhuja ja lommoja. 

Uudistuneen määräyksen myötä pienikin painauma voi johtaa suoraan katsastuksen hylkäämiseen, sillä painauma saattaa vaurioittaa akkukennoja tai akun jäähdytysjärjestelmää johtaen tulipaloriskiin. 

Huollata sähköautosi Vianorilla 

Vianorilla saat ammattitaitoista palvelua, jossa noudatamme valmistajasi määrittämää huolto-ohjelmaa. Käytämme huollossa ainoastaan laadukkaita varaosia ja seuraamme valmistajan laatimia huolto-ohjelman ohjeistuksia, jotta autosi takuu säilyy voimassa.

Autohuollon palveluiden lisäksi saat Vianor-palvelupisteiltä myös sähköautojen renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Palvelupisteillämme järjestyvät esimerkiksi renkaiden kausisäilytys rengashotellissa sekä ohjauskulmien suuntaus. 

Määräaikaishuolto

Säännöllisen määräaikaishuollon tarkoitus on varmistaa, että auto toimii huoltovälin ongelmitta.

Tarjouspyyntö

Ohjauskulmien tarkastus ja säätö

Ohjauskulmien tarkastuksella ja säädöllä varmistetaan, että ajoneuvosi pyörät ovat ihanteellisessa, auton valmistajan määrittelemässä asennossa.

Varaa aika

Alkaen 31,00 €

Rengashotellipalvelumme avulla säästät tilaa.

Aika hankkia uudet renkaat?

Etsi autoosi sopivat renkaat rengashakukoneella rekisteritunnuksen, automallin tai rengaskoon mukaan.

Löydä sopivat renkaat