Maatalouden rengasvalinnat vaikuttavat niin ympäristöön kuin viljelyn kannattavuuteen

21.04.2022

Sadon tuotantokykyyn vaikuttavat maan kasvuvoima ja rakenne. Pelloilla liikkuvien koneiden renkaat ovat yksi keskeisistä maan rakenteeseen vaikuttavista tekijöistä. Pelloilla on pystyttävä liikkumaan niin, ettei maa tiivisty tarpeettomasti. Kun maan huokostilavuus säilyy oikeanlaisena, vesi, happi ja kasveille tärkeät ravinteet pystyvät sitoutumaan maaperään ja vapautumaan tarvittaessa kasvien saataville. Tällöin kasveilla on otollinen maaperä kasvaa ja tuottaa maksimaalinen sato.

Jotta maan rakenne säilyisi optimaalisena, suurin merkitys on koneiden akselipainoilla, jotka vaikuttavat jankon tiivistymiseen, sekä koneiden renkailla, jotka vaikuttavat maan pintapaineeseen eli pellon pintakerrosten tiivistymiseen. Pintakerros tiivistyy liian suurien rengaspaineiden sekä renkaiden liian pienen kantokyvyn ja kosketuspinta-alan takia.

”Maan pintapaine on suoraan verrannollinen renkaan runkorakenteeseen ja rengaspaineeseen, joten koneiden rengasvalinta ja renkaista huolehtiminen näkyvät suoraan maaperän kunnossa ja siten tuotantokyvyssä,” kertoo myyntipäällikkö Mikko Koivula rengas- ja autohuoltoketju Vianorilta.

Nopeampaa työskentelyä ja raskaampia kuormia uuden sukupolven renkailla

Renkaita hankittaessa on huomioitava niiden soveltuvuus sekä koko työketjun tehtäviin että koneiden teknisiin vaatimuksiin. Uuden sukupolven maatalousrenkailla voi työskennellä nopeammin ja kuljettaa raskaampia kuormia. Ne myös kuluttavat vähemmän polttoainetta. Maatalousrenkaiden runkotekniikka on kehittynyt niin, että se mahdollistaa pellolla ajon pienellä paineella ja suuremmilla kuormilla. Uuden runkotekniikan renkailla myös siirtoajot sujuvat nopeammin liikuttaessa lohkolta toiselle.

”Renkaiden vaihtaminen entistä joustavampiin ja isoilmatilaisiin mahdollistaa myös selvästi alemmat ilmanpaineet. Tällöin renkaan kosketusala kasvaa merkittävästi ja samalla pintapaine pienenee. Pellolla liikkuminen onnistuu silloin maan rakennetta rikkomatta,” valottaa Koivula.

Käyttökatkokset ja rengasvauriot minimiin älyrenkailla 

Uuden kauden kynnyksellä on hyvä aika vilkaista, tarvitseeko renkaiden paineita korjata tai kaipaako koko rengassarja vaihtamista. Huonokuntoiset renkaat ovat paitsi vaaralliset käyttäjälleen, myös vähentävät tuottavuutta.

”Renkaat, joissa on huono kulutuspinta, toimivat välttävästi kuivaan aikaan, mutta voivat vahingoittaa kosteapintaisen maaperän rakennetta. Silloin kasvit tuottavat niin määrällisesti kuin laadullisestikin heikomman sadon,” Koivula korostaa.

Helppoutta ja turvallisuutta rengasasioihin tuovat nykyään myös älyrenkaat. Esimerkiksi Nokian Tyres IntuituTM -älyrenkaat yhdessä puhelinsovelluksen kanssa antavat tietoa ennakoivan huollon tarpeisiin, jotta käyttökatkokset ja rengasvaurioista aiheutuvat kulut pystytään minimoimaan. Koivulan mukaan IntuituTM -sensoreilla varustetut Nokian Tyres Ground King -renkaat ovat keränneet kentällä hyvää palautetta. 

”Renkaiden sisäpintoihin kiinnitetyt sensorit lähettävät suoraan omaan kännykkään tietoa rengaspaineista ja renkaiden lämpötilasta, ja valvontajärjestelmä varoittaa ajoissa poikkeavuuksista. Tämän ansiosta pyörät pyörivät mahdollisimman polttoainetaloudellisesti vähillä yllätyksillä ja ilman suunnittelemattomia katkoksia. Myös koneen kuljettaja voi keskittyä rauhassa työhönsä”, Koivula tiivistää.


Uutiset

Toukokuu, 2022

Ennakkotilaukset ja uudelleenpinnoitus auttavat kuorma- ja linja-auton renkaiden ostajia syksyyn valmistautumisessa

Maailmanlaajuisten rahti- ja materiaaliongelmien vuoksi renkaista saattaa tulla markkinoilla pulaa tulevana syksynä. Toimitusaikojen pidentyessä ja hintojen noustessa on hyvä valmistautua syksyyn ajoissa. Ennakkotilaus on paras tapa varmistaa kohtuullinen hintataso ja renkaiden saatavuus. Koska hinnankorotukset ovat pinnoittamispuolella olleet maltillisempia ja saatavuus on hyvällä tasolla, on uudelleenpinnoitus kustannustehokas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto kuorma- ja linja-auton renkaiden ostajille.


Huhtikuu, 2022

Maatalouden rengasvalinnat vaikuttavat niin ympäristöön kuin viljelyn kannattavuuteen

Maan rakenteen tiivistyminen vaikuttaa suoraan sadon määrään ja siten viljelyn tuottavuuteen. Tiivistymistä voidaan kuitenkin estää erilaisin keinoin, ja renkaat ovat tärkeä osa tätä työtä. Maatalousrenkaiden valinnalla voi siis vaikuttaa niin maaperän kuntoon kuin liiketoiminnan kannattavuuteen. Helppoutta ja ennakoitavuutta maatalouteen tuovat tänä päivänä myös digitaaliset älyrenkaat.


Maaliskuu, 2022

Routavauriot voivat vahingoittaa autoa pahasti - ohjauskulmien tarkistaminen saattaa olla aiheellista

Autoilijat kokevat nyt päivittäin, että kadut ja tiet ovat harvinaisen huonossa kunnossa. Isoja ja syviä kuoppia on runsaasti. Hyvällä tuurilla kuoppaan ajosta selviää pelkällä säikähdyksellä, mutta melko usein renkaiden ohjauskulmat saattavat vääristyä. Myös pahempia vahinkoja sattuu, jos syvään kuoppaan ajaa liian kovalla vauhdilla. Seurauksena voi olla jopa rengasrikko, ja myös jousitus tai iskunvaimentimet saattavat vahingoittua.

Lokakuu, 2021